Witaj 'niezalogowany'!

Kurs dla kandydatów na sędziego piłki siatkowej WZPS w Lublinie - edycja 2021

2021-10-10
Wydział Sędziowski WZPS w Lublinie informuje, że organizuje kurs dla kandydatów na sędziego piłki siatkowej. Planowane rozpoczęcie kursu to listopad 2021 r. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31.10.2021 r. Planowana jest organizacja kursu podstawowego w trzech rejonach: Lublin, Biała Podlaska i okolice, Tomaszów Lubelski/Zamość (przy odpowiedniej ilości chętnych). Zgłoszenie należy wysłać na adres e-mail wydzial.sedziowski@wzps.lublin.pl

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
  • ukończyła 16 lat, ale nie przekroczyła wieku 45 lat
  • nie była karana i posiada pełnię praw publicznych
  • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji sędziego siatkówki
  • wniesie opłatę za kurs sędziowski w wysokości 300 zł
Dokładne zasady uczestnictwa i program kursu zostanie przedstawiony na spotkaniu organizacyjnym w dn. 3.11.2021 r.


Wstecz